Start een nieuw dossier

Om een nieuw dossier op te starten klik op de blauwe knop "Dit dossier starten".

Aanvraag van een evenement (versie29082017)

Aanvraag van een ...

Aanvraag van een muziekactiviteit

Activiteit waarbij je kan dansen op versterkte muziek. Er wordt ook drank geschonken. 

Dien deze aanvraag minstens twee maanden voor het evenement in. 

Indienen bijkomende informatie

Als je na het indienen van je aanvrag nog om bijkomende informatie wordt gevraagd, kan je dat indienen via dit dossier.

Op de bevestigingsmail van je oorspronkelijke aanvraag vind je het dossiernummer (BOE_xxxxx) dat je nodig hebt om de bijkomende informatie in te dienen.

TEST - Aanvraag van een evenement (versie20072017)

Aanvraag van een ...